Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Polskie Towarzystwo Statystyczne Urząd Statystyczny w Poznaniu
Wręczenie nagród w 9. edycji Konkursu „Statystyka mnie dotyka”.
Wręczenie nagród w 9. edycji Konkursu „Statystyka mnie dotyka”.
Wręczenie nagród w 9. edycji Konkursu „Statystyka mnie dotyka”.
Wręczenie nagród w 9. edycji Konkursu „Statystyka mnie dotyka”.

Rozpoczynamy 10 jubileuszową edycję konkursu

Ten Konkurs jest dla Ciebie! Kliknij w zakładkę ZADANIA

Nagrody:
I miejsce – LAPTOP
II miejsce – TABLET
III miejsce – CZYTNIK E-BOOK

Nagradzani są indywidualnie wszyscy członkowie trzech najlepszych zespołów.

Serdecznie zapraszamy do udziału!
OrganizatorzyProjekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim
w ramach programu edukacji ekonomicznej.

10. jubileuszowa edycja konkursu

Wraz z początkiem grudnia rozpoczynamy 10 jubileuszową edycję Wielkopolskiego Konkursu „Statystyka mnie dotyka".

W dniu 3 grudnia br., ogłoszone zostaną: zadania konkursowe, terminarz konkursu oraz kryteria oceny prac.

Zadaniem konkursowym w I etapie będzie przygotowanie plakatu opisującego jeden z trzech wskazanych tematów, z wykorzystaniem danych statystycznych.

II etap Konkursu polegał będzie na publicznym zaprezentowaniu opracowanego zagadnienia.

Nagrodzone zostaną trzy zespoły, których prace i wystąpienia Komisja Konkursowa uzna za najlepsze merytorycznie, najciekawsze i najbardziej kreatywne. Atrakcyjne nagrody przewidziano dla wszystkich członków trzech najlepszych zespołów.

Terminarz

3 grudnia 2018 r. – ogłoszenie Konkursu. Zamieszczenie na stronie internetowej stat.gov.pl/pts/konkurs/ zadań konkursowych oraz kryteriów oceny prac.

15 lutego 2019 r. – upływa termin rejestracji uczestników i nadsyłania opracowanych plakatów. Formularz rejestracyjny oraz odpowiednie oświadczenia należy przesłać na adres pocztowy Urzędu Statystycznego w Poznaniu, natomiast prace na adres: konkurs_poz@stat.gov.pl

1 marca 2019 r. – na stronie internetowej: stat.gov.pl/pts/konkurs/ ogłoszona zostanie lista zespołów, których prace zakwalifikowano do drugiego etapu Konkursu.

kwiecień 2019 r. – prezentacje zespołów zakwalifikowanych do drugiego etapu Konkursu oraz ekspozycja plakatów podczas sesji plakatowej. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród.

Regulamin

Regulamin Wielkopolskiego Konkursu "Statystyka mnie dotyka"

REGULAMIN KONKURSU - PDF (4,48 MB)

Zadania

Korzystając z zasobów informacyjnych statystyki publicznej (Głównego Urzędu Statystycznego, urzędów statystycznych lub EUROSTAT-u) opracuj jedno z poniższych zagadnień:

 1. Metody radzenia sobie z bezrobociem – mobilność zawodowa, edukacja dorosłych, zmiana zawodu.
 2. Płeć, wiek, miejsce zamieszkania, sytuacja na rynku pracy, wynagrodzenia – co w największym stopniu determinuje pracowników do wyboru miejsca pracy poza miejscem zamieszkania.
 3. Sytuacja gospodarcza województw/a a budżety gospodarstw domowych i poziom zagrożenia ubóstwem mieszkańców.

Wyniki dla wybranego obszaru terytorialnego i przedziału czasowego zaprezentuj w formie plakatu, a następnie omów publicznie w ramach obchodów Dnia Statystyki Polskiej organizowanych przez Urząd Statystyczny w Poznaniu.

UWAGI I POLECENIA:

Kryteria i procedura oceniania prac

 1. Skala ocen

  Prace konkursowe oceniane są w skali punktowej w przedziale [0;100]. Oznacza to, że za wykonanie zadania konkursowego uczestnik może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

 2. Ocena wykonania zadania konkursowego
  1. 2.1. Punktacja ma następującą strukturę:

   Etap I – maksymalnie 50 punktów, oceniane będą:

   1. Analiza i wnioski:
    • związek z tematem,
    • sposób wykorzystania i zakres danych statystycznych,
    • prawidłowa interpretacja danych,
    • oryginalność ujęcia problemu, zawartych wniosków i komentarzy,
    • forma prezentacji danych statystycznych (np. tabele, wykresy)
     i poprawność ich opisu,
    • odniesienie do źródeł danych.
   1. Jasność przekazu:
    • czytelność i zrozumiałość informacji umieszczonych na plakacie,
    • logiczność i spójność całości opracowania.
   1. Prezentacja:
    • przejrzysty i uporządkowany układ opracowania,
    • równowaga pomiędzy liczbą wykresów, grafiką i tekstem,
    • estetyka i staranność wykonania,
    • czytelność.
  2. Etap II – maksymalnie 50 punktów, oceniane będą:

   • struktura wystąpienia;
   • swoboda wypowiedzi;
   • język wystąpienia;
   • poziom merytoryczny, w tym stopień odwołania do plakatu;
   • zachowanie rygoru czasowego.

  3. 2.2. Każdy członek Komisji Konkursowej ocenia prace według zasad określonych w ust. 2.1.
  4. 2.3. Ocena wykonania zadania jest średnią arytmetyczną liczby punktów przyznanych przez wszystkich członków Komisji Konkursowej w obu etapach łącznie.

Komisja konkursowa

W skład Komisji Konkursowej dziesiątej edycji Konkursu powołano następujące osoby:

Przewodnicząca
dr Aleksandra Witkowska
członek Polskiego Towarzystwa Statystycznego

Członkowie
Ewa Kowalka
kierownik Działu Opracowań Zbiorczych Wielkopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu

dr Arleta Olbrot-Brzezińska
kierownik Wielkopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu

dr Małgorzata Szczyt
adiunkt w Katedrze Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członek wydziałowej Komisji Programowej oraz wydziałowej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich UEP, członek Rady Oddziału Polskiego Towarzystwa Statystycznego w Poznaniu

dr Wojciech Roszka
adiunkt w Katedrze Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członek Polskiego Towarzystwa Statystycznego

Plakat

Plakat 10 edycji Wielkopolskiego konkursu "Statystyka mnie dotyka" w formacie A3

Pobierz plakat - PDF

Patroni Konkursu

    

Historia

Wielkopolski Konkurs Statystyka mnie dotyka organizowany jest od 2009 r. przez Urząd Statystyczny w Poznaniu i Polskie Towarzystwo Statystyczne. W 2014 r. do grona Organizatorów dołączył Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Celem Konkursu, adresowanego do uczniów wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych, jest między innymi upowszechnienie wiedzy o polskich służbach statystyki publicznej i organizacjach statystycznych oraz popularyzacja zasobów informacyjnych statystyki publicznej jako źródła wiedzy o procesach społeczno-gospodarczych w aspekcie regionalnym i lokalnym, a także sprawdzanie umiejętności analitycznej oceny badanych zagadnień i precyzyjnego formułowania wniosków na podstawie danych statystycznych. W dziewięciu dotychczas przeprowadzonych edycjach Konkursu udział wzięło łącznie 645 uczniów z 51 szkół województwa wielkopolskiego.

EDYCJA UCZESTNICY ZESPOŁY SZKOŁY MIEJSCOWOŚCI
2017/2018 30 15 7 6
2015/2016 44 16 9 8
2014/2015 37 13 7 7
2013/2014 15 6 4 4
2012/2013 59 23 13 9
2011/2012 179 69 21 14
2010/2011 109 38 19 14
2009/2010 58 20 12 9
2008/2009 114 39 21 17

Laureaci wszystkich edycji konkursu - tabela do pobrania - PDF 202KB

W pierwszej edycji uczestnicy wypełniali test z wiedzy o historii statystyki w Polsce, podstawach prawnych i zasadach funkcjonowania polskich służb statystyki publicznej, metodologii prowadzonych badań, dokonywaniu obliczeń podstawowych wielkości i wskaźników oraz przeprowadzali analizę statystyczną wyników badań w pięciu zadanych tematach. W drugiej edycji, poza testem z wiedzy o statystyce, należało zaprojektować i przeprowadzić badanie statystyczne na wskazany temat, a także dokonać analizy uzyskanych wyników. Podobnie było w trzeciej i czwartej edycji, podczas których uczestnicy rozwiązywali test i przeprowadzali badanie ankietowe (posługując się formularzem przygotowanym przez Komisję Konkursową) oraz interpretowali jego wyniki. W piątej edycji zadania konkursowe składały się z testu oraz części analitycznej, w której należało wykorzystać odpowiednie informacje z Banku Danych Lokalnych. Uczestnikom szóstej edycji – oprócz rozwiązania testu – polecono zaprojektować i przeprowadzić lekcję na jeden z trzech zadanych tematów. Projektowali i przeprowadzali lekcje statystyczne również uczestnicy edycji siódmej i ósmej wydarzenia. W dziewiątej edycji rywalizacja przebiegała dwuetapowo a zadanie polegało na przygotowaniu, z wykorzystaniem danych statystycznych, plakatu opisującego wybrane zjawisko społeczno-ekonomiczne w ramach samodzielnie sformułowanego tematu. W drugim etapie finaliści publicznie omówili opracowane plakaty a trójka najlepszych została laureatami 9. edycji konkursu.

Szczególnym zainteresowaniem Konkurs cieszy się w południowej Wielkopolsce, co przekłada się na osiągane wyniki. Co roku na liście uczestników i laureatów znajdują się zespoły z podregionu kaliskiego, szkoły z zachodniej części województwa oraz Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wolsztynie, którego reprezentanci wygrali edycję szóstą, siódmą, ósmą a także zajęli dwa miejsca na podium w edycji 9.

Echa konkursu

IX EDYCJA

 1. http://www.powiat-jarocinski.pl/STATYSTYCZNIE_NAJLEPSZE.html
 2. http://www.jarocinska.pl/artykuly/uczennice-z-zsp-nr-1-zajely-i-miejsce-w-konkursie-,84320.html
 3. http://jarocin.naszemiasto.pl/artykul/agata-koster-i-roksana-adamczyk-zajela-i-miejsce-w,4599400,art,t,id,tm.html
 4. http://www.liceumwolsztyn.pl/?q=node/2298
 5. http://liceumwolsztyn.pl/?q=node/2469
 6. http://rdd.zse.kalisz.pl/aktualnosci-rok-2017-2018/ix-edycja-wielkopolskiego-konkursu-%E2%80%9Estatystyka-mnie-dotyka%E2%80%9D.html

VIII EDYCJA

 1. http://liceumwolsztyn.pl/?q=node/1571
 2. http://liceumwolsztyn.pl/?q=node/1699
 3. https://www.facebook.com/liceumwolsztyn/
 4. http://www.powiatwolsztyn.pl/lang_1_wpisy_5801.html
 5. http://www.zse.kalisz.pl/aktualnosci-rok-2015-2016/podsumowanie-viii-edycji-wielkopolskiego-konkursu-%E2%80%9Estatystyka-mnie-dotyka%E2%80%9D.html
 6. http://www.lm.pl/aktualnosci/informacja/105102/uczennice_zsge_w_koninie_w_konkursie_statystyka_mnie_dotyka
 7. http://www.zsge.home.pl/autoinstalator/joomla/8-aktualnosci/268-sukces-uczennic-w-konkursie-statystyka-mnie-dotyka
 8. http://www.konin.pl/index.php/jeden-news/items/zsge-statystyka-ich-nie-dotyka.html
 9. http://konin24.info/konin.php/a,151,n,17306/Aktualnosci/Statystyka-ich-nie-dotyka
 10. http://lo.pila.pl/index.php/aktualnosci/456-statystyka-mnie-dotyka
 11. https://www.facebook.com/odnpoznan/posts/1063357360340966

VII EDYCJA

 1. http://liceumwolsztyn.pl/?q=node/1496
 2. http://www.zsge.home.pl/autoinstalator/joomla/8-aktualnosci/268-sukces-uczennic-w-konkursie-statystyka-mnie-dotyka
 3. http://www.zsp1jarocin.edu.pl/index.php/2-uncategorised/947-statystyka-mnie-dootyka
 4. http://www.zse.kalisz.pl/aktualnosci-rok-2014-2015/%E2%80%9Estatystyka-mnie-dotyka%E2%80%9D.html
 5. http://www.poznan.uw.gov.pl/wydarzenia-biezace/pomiar-ubostwa-i-wykluczenia-spolecznego
 6. http://www.lm.pl/aktualnosci/informacja/99810/uczennice_z_gorniczej_wyroznione_w_konkursie_statystyczny
 7. http://dimti.pl/sukces-druzyny-z-jedynki/
 8. http://www.jarocinska.pl/artykuly/nie-statystyczny-sukces-druzyny-z-jedynki,39904.htm
 9. http://www.konin.pl/index.php/jeden-news/items/uczennice-gorniczej-wyroznione.html
 10. http://www.wirtualnykonin.pl/go.live.php/PL-H167/aktualnosci/26173/konin-uczennice-gorniczej-z-wyroznieniem.html

VI EDYCJA

 1. http://www.zsp1jarocin.edu.pl/index.php/z-ycia-szkoy/wydarzenia-i-informacje/34-wydarzenia/1046-najlepsi-statystycy-w-wielkopolsce
 2. http://www.liceumwolsztyn.pl/?q=node/1046
 3. http://www.zse.srem.pl/index.php?page=1074&typ=7&tytul=Statystyka%20mnie%20dotyka!
 4. http://ue.poznan.pl/en/uniwersytet,c13/wydzialy,c18/wydzial-informatyki-i-gospodarki-elektronicznej,c22/aktualnosci,c657/vi-edycja-wielkopolskiego-konkursu-statystyka-mnie-dotyka,a9970.html
 5. http://www.poznan.uw.gov.pl/en/node/7835

V EDYCJA

 1. http://www.zsp1jarocin.edu.pl/index.php/z-ycia-szkoy/wydarzenia-i-informacje/34-wydarzenia/815-wielkopolski-konkurs-statystyczny-statystyka-mnie-dotyka
 2. http://powiat-jarocinski.pl/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=2853&Itemid=32
 3. http://www.liceumwolsztyn.pl/?q=node/416
 4. http://www.powiat-krotoszyn.pl/main.php5?news_more=1574
 5. http://www.glokalna.pl/sukces-uczennic-zsp-nr-2/
 6. http://m.krotoszyn.pl/aktualnosc-16-7647-dwojka_najlepsza_w_konkursie.ht
 7. http://www.zsp2.krotoszyn.net/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=913&mode=thread&order=0&thold=
 8. http://poznan.uw.gov.pl/fr/node/6749

IV EDYCJA

 1. http://www.zsp2.krotoszyn.net/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=798&mode=thread&order=0&thold=0
 2. http://czternastelo.pl/?p=3207
 3. http://www.zsp1jarocin.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=566:nagrodzeni&catid=34:wydarzenia&Itemid=70
 4. http://www.2lo.kalisz.pl/joomla/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=41&Itemid=68&limitstart=14
 5. http://powiat-jarocinski.pl/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=2505&Itemid=32
 6. http://www.rubiez.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=131
 7. http://www.powiat-krotoszyn.pl/main.php5?news_more=1230&categoryID=&a=6
 8. http://www.krotoszyn.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=6266
 9. http://host-89-228-192-24.kalisz.mm.pl/joomla/index.php?limitstart=25

III EDYCJA

 1. http://www.2lo.kalisz.pl/joomla/index.php?limitstart=128
 2. http://www.zsp1jarocin.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=323:statystyka-mnie-dotyka&catid=34:wydarzenia&Itemid=70
 3. http://www.zse.osw.pl/aktualnosci10_11.html
 4. http://www.powiat-krotoszyn.pl/main.php5?news_more=958&categoryID=&a=21
 5. http://www.tvp.pl/poznan/aktualnosci/narodowy-spis-powszechny/4241243

Prace i zadania

IX EDYCJA

Zadania
Prace laureatów: I miejsce, II miejsce, III miejsce.

Film z II etapu konkursu

VIII EDYCJA

Zadania

VII EDYCJA

Zadania

VI EDYCJA

Zadania

V EDYCJA

Zadania
Prace laureatów: I miejsce, II miejsce, III miejsce.

IV EDYCJA

Zadania, zał. 1, zał. 2, zał. 3.
Prace laureatów: I miejsce, II miejsce, III miejsce, Wyróżnienie 1, Wyróżnienie 2.

III EDYCJA

Zadania, zał. 1, zał. 2, zał. 3.
Prace laureatów: I miejsce, II miejsce, III miejsce, Wyróżnienie.

II EDYCJA

Zadania
Prace laureatów: I miejsce, II miejsce, III miejsce.

I EDYCJA

Zadania

Plakaty

IX EDYCJA

Plakat

VIII EDYCJA

Plakat

VII EDYCJA

Plakat

VI EDYCJA

Plakat

V EDYCJA

Plakat

IV EDYCJA

Plakat

III EDYCJA

Plakat - tło ciemne, tło jasne.

II EDYCJA

Plakat - tło ciemne, tło jasne.

Komisje konkursowe

IX EDYCJA

przewodnicząca
dr Aleksandra Witkowska
członek Polskiego Towarzystwa Statystycznego;

członkowie:
Ewa Kowalka
kierownik Działu Opracowań Zbiorczych Wielkopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu;

dr Arleta Olbrot-Brzezińska
kierownik Wielkopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu;

dr Małgorzata Szczyt
adiunkt w Katedrze Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członek wydziałowej Komisji Programowej oraz wydziałowej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich UEP, członek Rady Oddziału Polskiego Towarzystwa Statystycznego w Poznaniu;

dr Hanna Wdowicka
adiunkt w Katedrze Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członek Polskiego Towarzystwa Statystycznego.

VIII EDYCJA

przewodnicząca
dr Aleksandra Witkowska
członek Polskiego Towarzystwa Statystycznego;

członkowie:
dr hab. Karol Andrzejczak
adiunkt w Instytucie Matematyki Politechniki Poznańskiej, członek Głównej Komisji Rewizyjnej PTS oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej w Oddziale PTS w Poznaniu;

dr hab. Grażyna Dehnel
prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, pracownik Katedry Statystyki UEP, skarbnik Rady Oddziału PTS w Poznaniu;

Ewa Kowalka
kierownik Działu Opracowań Zbiorczych Wielkopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu;

dr Arleta Olbrot-Brzezińska
kierownik Wielkopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu.

VII EDYCJA

przewodnicząca
dr Aleksandra Witkowska
członek Polskiego Towarzystwa Statystycznego;

członkowie:
dr hab. Karol Andrzejczak

adiunkt w Instytucie Matematyki Politechniki Poznańskiej, członek Głównej Komisji Rewizyjnej PTS oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej w Oddziale PTS w Poznaniu;

mgr Emilia Bogacka
starszy specjalista w Dziale Opracowań Zbiorczych Wielkopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu;

mgr Danuta Brzozowska
kierownik Wydziału Badań Ankietowych w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu, członek PTS;

dr Krystyna Gorzelańczyk
wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, członek PTS;

mgr Ewa Kowalka
kierownik Działu Opracowań Zbiorczych Wielkopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu;

dr Aleksandra Łuczak
adiunkt w Zakładzie Metod Ilościowych i Finansów, Katedra Finansów i Rachunkowości, Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;

dr hab. Andrzej Młodak
prof. nadz. PWSZ w Kaliszu, konsultant w Ośrodku Statystyki Małych Obszarów w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu, wiceprzewodniczący Sądu Koleżeńskiego PTS, sekretarz Rady Oddziału PTS w Poznaniu;

dr Arleta Olbrot-Brzezińska
kierownik Wielkopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu.

VI EDYCJA

przewodnicząca
dr Aleksandra Witkowska
pracownik naukowy Katedry Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członek PTS;

członkowie:
dr Karol Andrzejczak
adiunkt w Instytucie Matematyki Politechniki Poznańskiej, zastępca przewodniczącej Komisji Rewizyjnej w Oddziale PTS w Poznaniu;

mgr Emilia Bogacka
starszy specjalista w Dziale Opracowań Zbiorczych Wielkopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Poznaniu;

mgr Danuta Brzozowska
kierownik Wydziału Badań Ankietowych w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu, członek PTS;

dr Krystyna Gorzelańczyk
wykładowca Kolegium Pracowników Służb Społecznych, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej w Oddziale PTS w Poznaniu;

dr Aleksandra Łuczak
adiunkt w Zakładzie Metod Ilościowych i Finansów, Katedra Finansów i Rachunkowości, Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;

dr Arleta Olbrot-Brzezińska
kierownik Wielkopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

V EDYCJA

przewodniczący
dr Kazimierz Kruszka
konsultant w Ośrodku Statystyki Miast Urzędu Statystycznego w Poznaniu, członek Rady Głównej PTS i Oddziału PTS w Poznaniu; prezes PTS w latach 2005-2010;

sekretarz
mgr Emilia Bogacka
starszy specjalista w Dziale Opracowań Zbiorczych Wielkopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Poznaniu;

członkowie:
dr Karol Andrzejczak
adiunkt w Instytucie Matematyki Politechniki Poznańskiej, zastępca przewodniczącej Komisji Rewizyjnej w Oddziale PTS w Poznaniu;

mgr Danuta Brzozowska
kierownik Wydziału Badań Ankietowych w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu, członek PTS;

dr Krystyna Gorzelańczyk
wykładowca Kolegium Pracowników Służb Społecznych, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej w Oddziale PTS w Poznaniu;

dr hab. Andrzej Młodak
prof. nadz. PWSZ w Kaliszu – starszy specjalista w Ośrodku Statystyki Miast w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu, Oddział w Kaliszu, sekretarz Rady Oddziału PTS w Poznaniu, zastępca przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego PTS;

dr Aleksandra Witkowska
pracownik naukowy Katedry Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członek PTS.

IV EDYCJA

przewodniczący
dr Kazimierz Kruszka
konsultant w Ośrodku Statystyki Miast Urzędu Statystycznego w Poznaniu, członek Rady Oddziału PTS w Poznaniu;

sekretarz
mgr Emilia Bogacka
starszy specjalista w Dziale Opracowań Zbiorczych Wielkopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Poznaniu;

członkinie:
mgr Danuta Brzozowska
kierownik Wydziału Badań Ankietowych w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu, członek PTS;

dr Krystyna Gorzelańczyk
wykładowca Kolegium Pracowników Służb Społecznych, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej w Oddziale PTS w Poznaniu;

dr hab. Andrzej Młodak
prof. nadz. PWSZ w Kaliszu – starszy specjalista w Ośrodku Statystyki Miast w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu, Oddział w Kaliszu, sekretarz Rady Oddziału PTS w Poznaniu;

dr Aleksandra Witkowska
pracownik naukowy Katedry Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członek PTS.

III EDYCJA

przewodnicząca
prof. zw. dr hab. Iwona Roeske-Słomka
kierownik Katedry Statystyki i Demografii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członek Rady Oddziału PTS w Poznaniu, członek Rządowej Rady Ludnościowej;

członkinie:
mgr Emilia Bogacka
starszy specjalista w Dziale Opracowań Zbiorczych Wielkopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Poznaniu;

mgr Danuta Brzozowska
kierownik Wydziału Badań Ankietowych Urzędu Statystycznego w Poznaniu;

dr Krystyna Gorzelańczyk
nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica w Poznaniu, wykładowca Poznańskiej Wyższej Szkoły Biznesu, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej w Oddziale PTS w Poznaniu;

dr Aleksandra Witkowska
pracownik naukowy Katedry Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członek PTS.

II EDYCJA

przewodnicząca
prof. zw. dr hab. Iwona Roeske-Słomka
kierownik Katedry Statystyki i Demografii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, z-ca przewodniczącego Rady Oddziału PTS w Poznaniu, członek Rządowej Rady Ludnościowej;

członkinie:
mgr Emilia Bogacka
starszy specjalista w Wydziale Analiz, Opracowań Zbiorczych i Udostępniania Informacji Urzędu Statystycznego w Poznaniu;

mgr Danuta Brzozowska
kierownik Wydziału Badań Ankietowych Urzędu Statystycznego w Poznaniu;

dr Krystyna Gorzelańczyk
nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica w Poznaniu, wykładowca Poznańskiej Wyższej Szkoły Biznesu i Języków Obcych, członek Rady Oddziału PTS w Poznaniu;

dr Aleksandra Witkowska
pracownik naukowy Katedry Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

I EDYCJA

przewodnicząca
prof. zw. dr hab. Iwona Roeske-Słomka
kierownik Katedry Statystyki i Demografii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, zastępca przewodniczącego Rady Oddziału Polskiego Towarzystwa Statystycznego w Poznaniu, członek Rządowej Rady Ludnościowej;

wiceprzewodnicząca
dr Krystyna Gorzelańczyk
nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica w Poznaniu, członek Rady Oddziału Polskiego Towarzystwa Statystycznego w Poznaniu;

sekretarz
mgr Emilia Bogacka
starszy specjalista w Wydziale Analiz Urzędu Statystycznego w Poznaniu;

członkinie:
mgr Grażyna Soja
kierownik Wydziału Analiz Urzędu Statystycznego w Poznaniu;

dr Aleksandra Witkowska
pracownik naukowy Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, członek Rady Oddziału Polskiego Towarzystwa Statystycznego w Poznaniu.

Patroni

IX EDYCJA

dr Dominik Rozkrut – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
http://www.stat.gov.pl/gus

Andrzej Grzyb – Poseł do Parlamentu Europejskiego
http://andrzejgrzyb.eu/

Zbigniew Hoffmann – Wojewoda Wielkopolski
http://www.poznan.uw.gov.pl/

Elżbieta Leszczyńska - Wielkopolski Kurator Oświaty
http://ko.poznan.pl

VIII EDYCJA

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego – prof. dr hab. Janusz Witkowski
od 8 czerwca 2016 r. dr Dominik Rozkrut,
http://www.stat.gov.pl/gus

Wojewoda Wielkopolski – Piotr Florek
od 9 grudnia 2015 r. Zbigniew Hoffmann,
http://www.poznan.uw.gov.pl/

Wielkopolski Kurator Oświaty – Elżbieta Walkowiak
od 29 marca 2016 r. Elżbieta Leszczyńska.
http://www.ko.poznan.pl

VII EDYCJA

prof. dr hab. Janusz Witkowski – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
http://www.stat.gov.pl/gus

Piotr Florek – Wojewoda Wielkopolski
http://www.poznan.uw.gov.pl/

Elżbieta Walkowiak - Wielkopolski Kurator Oświaty
http://www.ko.poznan.pl

VI EDYCJA

prof. dr hab. Janusz Witkowski - Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
http://www.stat.gov.pl

Elżbieta Walkowiak - Wielkopolski Kurator Oświaty
http://www.ko.poznan.pl

prof. dr hab. Emil Panek, prof. zw. UEP, Dziekan Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
http://www.wige.ue.poznan.pl

V EDYCJA

prof. dr hab. Janusz Witkowski - Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
http://www.stat.gov.pl/gus
Elżbieta Walkowiak - Wielkopolski Kurator Oświaty
http://www.ko.poznan.pl
prof. dr hab. Emil Panek, prof. zw. UEP, Dziekan Wydziału Informatyki
i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

http://www.wige.ue.poznan.pl

IV EDYCJA

Elżbieta Walkowiak - Wielkopolski Kurator Oświaty
http://www.ko.poznan.pl
prof. dr hab. Emil Panek, prof. zw. UEP, Dziekan Wydziału Informatyki
i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

http://www.wige.ue.poznan.pl

III EDYCJA

Elżbieta Walkowiak - Wielkopolski Kurator Oświaty
http://www.ko.poznan.pl

Galeria - IX Edycja

Wręczenie nagród w 9. edycji KonkursuStatystyka mnie dotyka”, w Centrum Edukacyjnym Usług Elektronicznych UEP, podczas konferencji pt. Cudzoziemcy na krajowym rynku pracy.

Galeria - VIII Edycja

Wręczenie nagród w 8. edycji KonkursuStatystyka mnie dotyka”, w Centrum Edukacyjnym Usług Elektronicznych UEP, podczas konferencji pt. Statystyczna identyfikacja powiązań w przestrzeni społeczno-gospodarczej.

Galeria - VII Edycja

Wręczenie nagród w 7. edycji KonkursuStatystyka mnie dotyka”, w Centrum Edukacyjnym Usług Elektronicznych UEP, podczas ogólnopolskiej konferencji pt. Pomiar ubóstwa i wykluczenia społecznego w układach regionalnych i lokalnych.

Galeria - VI Edycja

Wręczenie nagród w szóstej edycji Konkursu Statystyka mnie dotyka podczas uroczystości otwarcia nowej siedziby Urzędu Statystycznego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 27/29, 11 czerwca 2014 r.

Galeria - V Edycja

Uroczystość wręczenia nagród w piątej edycji Konkursu Statystyka mnie dotyka podczas obchodów 50-lecia Urzędu Statystycznego w Poznaniu, Aula Seledynowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 25 kwietnia 2013 r.

Galeria - IV Edycja

Uroczystość wręczenia nagród w czwartej edycji Konkursu Statystyka mnie dotyka podczas Kongresu Statystyki Polskiej z okazji 100-lecia PTS. Aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 18 kwietnia 2012 r.

Galeria - III Edycja

Uroczystość wręczenia nagród w trzeciej edycji Konkursu Statystyka mnie dotyka podczas Konferencji Prasowej Wojewódzkiego Biura Spisowego w sprawie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 w województwie wielkopolskim. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Poznań, 1 kwietnia 2011 r.

Galeria - II Edycja

Uroczystość wręczenia nagród w drugiej edycji Konkursu Statystyka mnie dotyka w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu, 31 marca 2010 r.

Galeria - I Edycja

Uroczystość wręczenia nagród w pierwszej edycji Konkursu Statystyka mnie dotyka podczas III Otwartego Seminarium Naukowego Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej z okazji jubileuszu 90-lecia Głównego Urzędu Statystycznego. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 23 stycznia 2009 r.

 

Kontakt

Urząd Statystyczny w Poznaniu
60-624 Poznań, ul. Wojska Polskiego 27/29
tel. 61 279 82 00, fax 61 279 81 00
e-mail: konkurs_poz@stat.gov.pl

W razie pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt:
Anna Polińska - koordynator Konkursu
tel. 61 27 98 326
e-mail: a.polinska@stat.gov.pl


Wyświetl większą mapę

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU
e-mail: konkurs_poz@stat.gov.pl

Copyright © 2012-2019 Statystyka mnie dotyka