Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zakres informacji

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Opis ogólny systemu informacyjnego:

Nazwa systemu
[nazwa pełna ustalona w przepisie prawnym odnoszącym się do systemu; w przypadku braku ww. przepisu nazwa techniczna przyjęta dla systemu; skrócona nazwa jeśli jest stosowana]

Gestor systemu
[jednostka administracji publicznej prowadząca system]

Podstawa prawna
[akty prawne stanowiące podstawę prawną funkcjonowania systemu]

Cel systemu
[zadanie publiczne, do realizacji którego służy system]

Sposób prowadzenia systemu
[centralny, rozproszony]

Zasięg systemu
[krajowy, lokalny]

Forma prowadzenia systemu
[elektroniczna, papierowa]

Źródła danych i częstotliwość aktualizacji
[źródła wykorzystywane do zasilenia i aktualizacji systemu, np. nazwy dokumentów źródłowych (formularzy, wniosków) i częstotliwość aktualizacji]

Termin i formy udostępniania danych
[termin dostępności danych zgromadzonych w systemie, forma ich udostępniania]

Stan wdrożenia systemu
[wdrożony, niewdrożony, częściowo wdrożony]

Zmiany planowane do wprowadzenia w systemie
[planowane zmiany dotyczące zakresu gromadzonych danych, zakres oraz termin wprowadzenia zmian]

Opis obiektu w systemie informacyjnym
[informacje nt. przedmiotu opisu w systemie]

Obiekty opisywane w systemie informacyjnym:

Typ obiektu
[osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (przedsiębiorca) lub rolniczą, podmiot (z wyjątkiem osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub rolniczą), obiekt przestrzenny, inny]

Nazwa obiektu

Opis obiektu
[informacje uzupełniające o obiekcie]

Standardowe identyfikatory obiektu
[numer PESEL, numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP, numer KRS, identyfikator punktu adresowego, identyfikator działki ewidencyjnej, identyfikatory jednostek podziału administracyjnego (TERYT), identyfikatory miejscowości (TERYT), identyfikatory ulic (TERYT)]

Cechy informacyjne opisujące obiekt
[informacje nt. najmniejszych części znaczeniowych wprowadzonych do systemu]

Cechy informacyjne opisujące poszczególne obiekty:

Nazwa cechy informacyjnej

Informacja, czy cecha występuje w systemie centralnym

Definicja cechy informacyjnej

Źródło definicji cechy informacyjnej

Stosowane klasyfikacje
[informacje nt. standardów klasyfikacyjnych i innych klasyfikacji, wykazów i słowników stosowanych w systemie, odnoszących się do cech informacyjnych]

Klasyfikacje stosowane w systemie odnoszące się do cech informacyjnych:

Nazwa klasyfikacji

Opis klasyfikacji
[zawartość klasyfikacji oraz obszary, w których jest wykorzystywana]

Daty początku i końca obowiązywania klasyfikacji

Gestor klasyfikacji
[jednostka administracji publicznej odpowiedzialna za tworzenie, opis oraz aktualizację klasyfikacji}

Podstawa prawna
[akty prawne stanowiące podstawę prawną klasyfikacji]

Opis struktury klasyfikacji
[dotyczy klasyfikacji hierarchicznej, ilość poziomów, nazwy poszczególnych poziomów, zasady budowy kodu]

Do góry

Newsletter