Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

31
sier

Produkt krajowy brutto w drugim kwartale 2018 roku

31
sier

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za sierpień 2018 roku

31
sier

Komunikat w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2018 roku

31
sier

Dostawy na rynek krajowy oraz spożycie niektórych artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca w 2017 roku

31
sier

Produkcja budowlano-montażowa w 2017 roku

Publikacje urzędów statystycznych

31
sier

Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
sier

Biuletyn Statystyczny Województwa Podlaskiego II kwartał 2018

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
sier

Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
sier

Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego - II kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
sier

Bezrobocie rejestrowane w województwie pomorskim w I półroczu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
sier

Pracujący w województwie pomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w sierpniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

31
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie małopolskim w sierpniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

31
sier

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze Regon w województwie lubelskim I półrocze 2018 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

31
sier

Bezrobocie rejestrowane w województwie lubelskim I półrocze 2018 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

31
sier

Rynek nieruchomości w województwie lubelskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

31
sier

Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi I-II kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
sier

Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
sier

Biuletyn Statystyczny Województwa Łódzkiego II kwartał 2018

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
sier

Leśnictwo w województwie warmińsko-mazurskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w sierpniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - sierpień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

31
sier

Edukacja w województwie opolskim w roku szkolnym 2017/2018

Urząd Statystyczny w Opolu

31
sier

Działalność instytucji kultury w województwie opolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

31
sier

Turystyka w województwie wielkopolskim w latach 2014-2017

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
sier

Biuletyn Statystyczny Województwa Podkarpackiego II kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

31
sier

Biuletyn statystyczny województwa zachodniopomorskiego - II kwartał 2018

Urząd Statystyczny w Szczecinie

31
sier

Witaj szkoło! Wyprawka ucznia - ceny w woj. mazowieckim i Warszawie

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Sierpień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
sier

Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego. II kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w sierpniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
sier

Warunki pracy w województwie lubuskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
sier

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego II kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
sier

Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

31
sier

Sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym oraz ceny i kierunki zbytu węgla kamiennego za II kwartał 2018 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

31
sier

Sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla oraz produkcji węgla kamiennego do celów energetycznych przez samodzielne zakłady wzbogacania i uśredniania węgla w Polsce

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

31
sier

Podstawowe informacje o rynku oraz sektorze węgla brunatnego w Polsce II kwartał

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

31
sier

Import i przywóz (nabycie wewnątrzunijne) na obszar Polski

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

31
sier

Wyniki techniczno-ekonomiczne działalności oraz inwestycje w górnictwie węgla kamiennego w Polsce

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

31
sier

Zatrudnienie, wydajność, płace i przepracowany czas pracy w górnictwie węgla kamiennego w Polsce

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

31
sier

Środowiskowe skutki działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

31
sier

Informacja statystyczna o rynku paliw ciekłych

Ministerstwo Energii

31
sier

Ceny nieruchomości mieszkaniowych

Narodowy Bank Polski

Do góry

Newsletter