Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

30
list

Produkt krajowy brutto w trzecim kwartale 2018 roku

30
list

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2018 roku

30
list

Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 r. - dane ostateczne

30
list

Inwestycje, środki trwałe w gospodarce narodowej w 2017 roku

30
list

Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2017 r.

30
list

Ochrona środowiska 2018

30
list

Rachunki leśne w Polsce w 2016 roku

30
list

Rocznik Demograficzny 2018

30
list

Produkcja ogrodnicza. Badanie sadów w 2017 roku

30
list

Rynek pracy w 2017 r.

30
list

Sektor non-profit w 2016 roku

30
list

Infrastruktura komunalna w 2017 r.

30
list

Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2017

30
list

Rocznik Statystyczny Leśnictwa ​2018

Publikacje urzędów statystycznych

30
list

Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
list

Biuletyn statystyczny województwa podlaskiego III kwartał 2018

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
list

Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
list

Edukacja w województwie pomorskim w roku szkolnym 2017/2018

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
list

Rynek pracy w województwie pomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
list

Rynek pracy w województwie pomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
list

Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego - III kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
list

Transport w województwie pomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
list

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w listopadzie 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
list

Koniunktura gospodarcza w województwie małopolskim w listopadzie 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
list

Rynek pracy w województwie małopolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
list

Ochrona zdrowia w województwie lubelskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

30
list

Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie lubelskim w latach 2013-2017

Urząd Statystyczny w Lublinie

30
list

Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi I-III kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
list

Biuletyn Statystyczny Województwa Łódzkiego III kwartał 2018

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
list

Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
list

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w listopadzie 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
list

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - listopad 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
list

Ochrona zdrowia w województwie opolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
list

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w listopadzie 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
list

Biuletyn Statystyczny Województwa Podkarpackiego III kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

30
list

Biuletyn statystyczny województwa zachodniopomorskiego - III kwartał 2018

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
list

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Listopad 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
list

Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego. III kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
list

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w listopadzie 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
list

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego III kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
list

Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
list

Gospodarka mieszkaniowa w województwie dolnośląskim w latach 2015-2017

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
list

Gospodarka mieszkaniowa w województwie dolnośląskim w latach 2015-2017

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
list

Rynek pracy w województwie dolnośląskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

30
list

Sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym oraz ceny i kierunki zbytu węgla kamiennego za III kwartał 2018 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

30
list

Sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla oraz produkcji węgla kamiennego do celów energetycznych przez samodzielne zakłady wzbogacania i uśredniania węgla w Polsce

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

30
list

Podstawowe informacje o rynku oraz sektorze węgla brunatnego w Polsce III kwartał

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

30
list

Import i przywóz (nabycie wewnątrzunijne) na obszar Polski

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

30
list

Wyniki techniczno-ekonomiczne działalności oraz inwestycje w górnictwie węgla kamiennego w Polsce

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

30
list

Zatrudnienie, wydajność, płace i przepracowany czas pracy w górnictwie węgla kamiennego w Polsce

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

30
list

Stan uszkodzenia lasów w Polsce w roku 2017 na podstawie badań monitoringowych

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – Departament Monitoringu

30
list

Informacja statystyczna o rynku paliw ciekłych

Ministerstwo Energii

30
list

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

30
list

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2018 r.; w 2018 r.

Ministerstwo Sportu i Turystyki

30
list

Charakterystyka przyjazdów turystów zagranicznych i odwiedzających jednodniowych do Polski w I półroczu 2018 roku; w 2018 r.

Ministerstwo Sportu i Turystyki

30
list

Ceny nieruchomości mieszkaniowych

Narodowy Bank Polski

30
list

Raport NBP o inflacji

Narodowy Bank Polski

Do góry

Newsletter