Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

30
maj

Konferencja prasowa Prezesa GUS godz. 10.00

30
maj

Działalność centrów kultury, domów kultury, ośrodków kultury, klubów i świetlic w 2017 roku

30
maj

Działalność galerii sztuki w 2017 roku

30
maj

Działalność kin w 2017 roku

30
maj

Działalność muzeów w 2017 roku

30
maj

Działalność teatrów i instytucji muzycznych w 2017 roku

30
maj

Imprezy masowe w 2017 roku

30
maj

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2017 r. w stosunku do 2016 r.

30
maj

Kształcenie dorosłych 2016

30
maj

Miasta w liczbach 2016

30
maj

Polska w liczbach 2018

30
maj

Produkcja filmowa w 2017 roku

30
maj

Produkt krajowy brutto w pierwszym kwartale 2018 roku

30
maj

Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2013-2017

30
maj

Rola sektora non-profit w dostarczaniu usług społecznych w latach 2014-2016

30
maj

Skup i ceny produktów rolnych w 2017 roku

30
maj

Wiosenna ocena stanu upraw rolnych i ogrodniczych w 2018 roku

30
maj

Wypadki przy pracy w pierwszym kwartale 2018 roku

Publikacje urzędów statystycznych

30
maj

Biuletyn Statystyczny Województwa Podlaskiego I kwartał 2018

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w kwietniu 2018 r

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w kwietniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
maj

Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego - I kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
maj

Województwo Śląskie w liczbach 2018

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w kwietniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
maj

Biuletyn statystyczny województwa śląskiego I kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
maj

Stan i ruch naturalny ludności w województwie małopolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego w kwietniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
maj

Biuletyn statystyczny województwa małopolskiego - I kwartał 2018

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
maj

Biuletyn statystyczny miasta Krakowa - I kwartał 2018

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego kwiecień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

30
maj

Szkolnictwo wyższe w województwie lubelskim w roku akademickim 2017/2018

Urząd Statystyczny w Lublinie

30
maj

Turystyka w województwie lubelskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

30
maj

Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w województwie lubelskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

30
maj

Biuletyn statystyczny województwa lubelskiego I kawartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

30
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (kwiecień 2018 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
maj

Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi I kwartał 2018r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
maj

Biuletyn Statystyczny Województwa Łódzkiego I kwartał 2018

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
maj

Stan i ruch naturalny ludności w województwie warmińsko-mazurskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w kwietniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
maj

Biuletyn Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego - I kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
maj

Wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw niefinansowych w województwie opolskim w 2017 r. (wyniki wstępne)

Urząd Statystyczny w Opolu

30
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - kwiecień 2018

Urząd Statystyczny w Opolu

30
maj

Biuletyn statystyczny województwa opolskiego – I kwartał 2018

Urząd Statystyczny w Opolu

30
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego – kwiecień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
maj

Biuletyn Statystyczny Województwa Podkarpackiego I kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

30
maj

Stan, ruch naturalny i migracje ludności w województwie podkarpackim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

30
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego kwiecień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

30
maj

Stan i ruch naturalny ludności w województwie zachodniopomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
maj

Biuletyn statystyczny województwa zachodniopomorskiego - I kwartał 2018

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
maj

Stan i ruch naturalny ludności w województwie mazowieckim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
maj

30 maja - Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Kwiecień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
maj

Statystyka Warszawy. Kwiecień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
maj

Rynek pracy w kwietniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
maj

Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego. I kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
maj

Dzieci w województwie mazowieckim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w kwietniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
maj

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego - kwiecień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
maj

Międzynarodowy Dzień Dziecka - 1 czerwca

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
maj

Turystyka w województwie lubuskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
maj

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego I kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
maj

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w kwietniu 2018 r. – Informacja prasowa

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
maj

Biuletyn statystyczny województwa dolnośląskiego I kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
maj

Stan i ruch naturalny ludności w województwie dolnośląskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w kwietniu 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
maj

Sytuacja społeczno-gospodarcza Wrocławia za I kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
maj

Infografika o mieście Wrocławiu

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

30
maj

Sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym oraz ceny i kierunki zbytu węgla kamiennego za I kwartał 2018 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

30
maj

Podstawowe informacje o rynku oraz sektorze węgla brunatnego w Polsce I kwartał

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

30
maj

Import i przywóz (nabycie wewnątrzunijne) na obszar Polski

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

30
maj

Wyniki techniczno-ekonomiczne działalności oraz inwestycje w górnictwie węgla kamiennego w Polsce

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

30
maj

Zatrudnienie, wydajność, płace i przepracowany czas pracy w górnictwie węgla kamiennego w Polsce

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

30
maj

Informacja statystyczna o rynku paliw ciekłych

Ministerstwo Energii

30
maj

Biuletyn Międzynarodowego Funduszu Walutowego

Ministerstwo Finansów

30
maj

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

30
maj

Informacja w zakresie instytucjonalnej obsługi rynku pracy w 2017 roku

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament R

30
maj

Ceny nieruchomości mieszkaniowych

Narodowy Bank Polski

Do góry

Newsletter