Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

28
wrz

Poland Quarterly Statistics No. 2/2018

28
wrz

Sektor non-profit w 2016 roku

28
wrz

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym półroczu 2018 r.

28
wrz

Bezrobocie rejestrowane. I-II kwartał 2018 roku

28
wrz

Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2018 roku

28
wrz

Wiadomości Statystyczne nr 9/2018 (688)

28
wrz

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w pierwszym półroczu 2018 roku

28
wrz

Produkt krajowy brutto i jego elementy w ujęciu regionalnym w 2016 roku

28
wrz

Budżety gospodarstw domowych w 2017 r.

28
wrz

Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2017 roku

28
wrz

Gospodarka energetyczna i gazownictwo w 2017 roku

28
wrz

Transport intermodalny w Polsce w 2017 roku

28
wrz

Przemysły kultury i kreatywne w latach 2014-2016

28
wrz

Warunki mieszkaniowe w Polsce w 2017 roku

28
wrz

Obwieszczenie w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2016 rok

28
wrz

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce w 2017 r. na tle procesów w gospodarce światowej

28
wrz

Badanie budżetów gospodarstw domowych 2017

Publikacje urzędów statystycznych

28
wrz

Edukacja i wychowanie w województwie podlaskim w roku szkolnym 2017/2018

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
wrz

Koniunktura gospodarcza w wrześniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w II kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
wrz

Województwo podlaskie w liczbach 2018

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w sierpniu 2018 r

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w sierpniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w II kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
wrz

Produkt krajowy brutto i jego elementy w ujęciu regionalnym w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w sierpniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim we wrześniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
wrz

Aktywność Ekonomiczna Ludności w województwie małopolskim w II kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
wrz

Informator Statystyczny Miasto Tarnów 2018

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego w sierpniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie małopolskim we wrześniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
wrz

Informator Statystyczny Miasto Nowy Sącz 2018

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
wrz

Ochrona środowiska w województwie lubelskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubelskim II kw 2018 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

28
wrz

Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie lubelskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

28
wrz

Produkcja budowlano-montażowa w województwie lubelskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

28
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubelskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (sierpień 2018 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (II kwartał 2018 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w II kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w sierpniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
wrz

Województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2018

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim we wrześniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim - II kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

28
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - wrzesień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - sierpień 2018

Urząd Statystyczny w Opolu

28
wrz

Obrót nieruchomości w województwie opolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego – sierpień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w II kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim we wrześniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podkarpackim w II kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego sierpień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w II kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w II kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie mazowieckim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Wrzesień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Sierpień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
wrz

Statystyka Warszawy. Sierpień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
wrz

Rynek pracy w sierpniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w sierpniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
wrz

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego - sierpień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - II kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
wrz

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w sierpień 2018 r. – Informacja prasowa

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim we wrześniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
wrz

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie lubuskim - stan w czerwcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
wrz

Budżety gospodarstw domowych w województwie lubuskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
wrz

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie dolnośląskim w 2018 r. Bydło i owce według stanu w czerwcu, trzoda chlewna – stan w czerwcu 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie dolnośląskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w sierpniu 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w II kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

28
wrz

Informacja o odmetanowaniu i zagospodarowaniu metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

28
wrz

Informacja statystyczna o rynku paliw ciekłych

Ministerstwo Energii

28
wrz

Informacja statystyczna o rynku paliw ciekłych

Ministerstwo Energii

28
wrz

Sytuacja energetyczna w Polsce. Krajowy bilans energii

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

28
wrz

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

28
wrz

Sprawozdanie o placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament P

28
wrz

Sprawozdanie roczne i półroczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament P

28
wrz

Raport roczny na temat nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych

Narodowy Bank Polski

28
wrz

Raport kwartalny dotyczący sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych

Narodowy Bank Polski

28
wrz

Bilans płatniczy roczny

Narodowy Bank Polski

28
wrz

Bilans płatniczy kwartalny

Narodowy Bank Polski

28
wrz

Informacja o świadczeniach pieniężnych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o niektórych świadczeniach z zabezpiecenia społecznego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Statystyki i Prognoz

Do góry

Newsletter