Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

16
maj

Rodzinna piecza zastępcza w 2017 roku

Na koniec 2017 r. w ramach rodzinnej pieczy zastępczej funkcjonowało 37201 rodzin za-stępczych oraz 571 rodzinnych domów dziecka, które zapewniały opiekę 55761 dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodziny naturalnej. Wśród rodzin zastęp-czych rodziny spokrewnione stanowiły 64,3% ogólnej ich liczby, rodziny niezawodowe – 30,1% i rodziny zawodowe – 5,6%.
Czytaj dalej
16
maj

Instytucjonalna piecza zastępcza w 2017 roku

Według stanu w dniu 31 grudnia 2017 r. na terenie całego kraju działało 1168 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, które dysponowały 18,9 tys. miejsc. W końcu grudnia 2017 r. przebywało w nich 16,9 tys. wychowanków. Liczba placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu z 2016 r. zwiększyła się o 3,7%. Zmniejszeniu uległa liczba miejsc (o 2,5%) oraz wychowanków (o 3,8%).
Czytaj dalej
16
maj

Żłobki i kluby dziecięce w 2017 roku

Według stanu w dniu 31 grudnia 2017 r. na terenie kraju działało 3120 żłobków, oddziałów żłobkowych i klubów dziecięcych, które zapewniły opiekę 99409 dzieciom. Wśród wszystkich tego typu placówek największy odsetek stanowiły żłobki wraz z oddziałami żłobkowymi (82,1%).
Czytaj dalej
16
maj

Zakłady stacjonarne pomocy społecznej w 2017 roku

Według stanu w dniu 31 grudnia 2017 r. na terenie całego kraju działały 1723 zakłady stacjonarne pomocy społecznej, które dysponowały 116,1 tys. miejsc, przebywało w nich 109,2 tys. mieszkańców.
Czytaj dalej
16
maj

Obszary wiejskie w Polsce w 2016 roku

Analiza zróżnicowania i stopnia rozwoju gospodarczego oraz poziomu życia na obszarach wiejskich w Polsce w zakresie m.in. cech demograficznych i społecznych, sytuacji ekonomicznej ludności, warunków mieszkaniowych, infrastruktury technicznej i społecznej, podmiotów gospodarki narodowej, użytkowania gruntów, cech produkcyjnych rolnictwa, środowiska naturalnego oraz źródeł finansowania obszarów wiejskich.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

16
maj

Turystyka w województwie łódzkim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja sygnalna prezentuje dane dotyczące turystyki w województwie łódzkim w 2017 r.
Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

16
maj

Wskaźniki inflacji bazowej

Narodowy Bank Polski

Szeregi czasowe wskaźników inflacji bazowej.
Czytaj dalej
Do góry

Newsletter