Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

9
list

Szkoły wyższe i ich finanse w 2017 roku

9
list

Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2016 i 2017

9
list

Pracujący w gospodarce narodowej w 2017 roku

9
list

Sektor non-profit w 2016 roku

12
list

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale 2018 roku

14
list

Szybki szacunek produktu krajowego brutto za trzeci kwartał 2018 roku

14
list

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2018 roku

14
list

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2018 roku

14
list

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-wrzesień 2018 roku

16
list

Infrastruktura komunalna w 2017 r.

16
list

Obrót nieruchomościami w 2017 r.

16
list

Energia ze źródeł odnawialnych w 2017 roku

19
list

Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2017 roku

19
list

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2018 roku

19
list

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-październik 2018 roku

19
list

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2018 roku

19
list

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2018 roku

20
list

Ceny produktów rolnych w październiku 2018 roku

20
list

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w październiku 2018 roku

20
list

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w październiku 2018 roku

20
list

Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2017 roku

20
list

Komunikat w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2018 roku

20
list

Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2018 roku

21
list

Koniunktura konsumencka. Listopad 2018 roku

21
list

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń-wrzesień 2018 roku

22
list

Dynamika sprzedaży detalicznej w październiku 2018 r.

22
list

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w listopadzie 2018 roku

22
list

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Wrzesień 2018 r.

23
list

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw trzeci kwartał 2018 roku

23
list

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2018 - listopad 2018

23
list

Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce w 2017 roku

23
list

Emerytury i renty w 2017 r.

23
list

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2017 roku

26
list

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w październiku 2018 r.

26
list

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w październiu 2018 roku

26
list

Biuletyn Statystyczny Nr 10/2018

26
list

Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2017/2018

26
list

Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna informacja o rynku pracy w trzecim kwartale 2018 r.

26
list

Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w 2017 roku

26
list

Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2018 roku

27
list

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2017 roku

29
list

Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2018 roku

30
list

Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej (dane wstępne)

30
list

Produkt krajowy brutto w trzecim kwartale 2018 roku

30
list

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za listopad 2018 roku

30
list

Inwestycje, środki trwałe w gospodarce narodowej w 2017 roku

30
list

Ochrona środowiska 2018

30
list

Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2017 r.

30
list

Rachunki leśne w Polsce w 2016 roku

30
list

Rocznik Demograficzny 2018

30
list

Produkcja ogrodnicza. Badanie sadów w 2017 roku

30
list

Rocznik statystyczny leśnictwa ​2018

30
list

Rynek pracy w 2017 r.

30
list

Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2017

Publikacje urzędów statystycznych

5
list

Wybrane dane o powiatach województwa małopolskiego we wrześniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

8
list

Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na granicy polsko-białoruskiej w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

9
list

Rynek pracy w województwie mazowieckim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

12
list

Wypadki przy pracy w województwie wielkopolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

15
list

Światowy Dzień Ofiar Wypadków Drogowych - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

16
list

Infrastruktura komunalna w województwie śląskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

16
list

18 listopada. Światowy dzień pamięci o ofiarach wypadków drogowych

Urząd Statystyczny w Warszawie

16
list

17 listopada. Międzynarodowy Dzień Studenta

Urząd Statystyczny w Warszawie

19
list

Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

22
list

Rynek pracy w województwie śląskim w latach 2016-2017

Urząd Statystyczny w Katowicach

22
list

Portret województwa mazowieckiego w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

23
list

Podregion Krakowski w latach 2013-2017

Urząd Statystyczny w Krakowie

23
list

Województwo mazowieckie w liczbach

Urząd Statystyczny w Warszawie

26
list

Ochrona zdrowia w województwie małopolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

26
list

Ze statystyką przez Warszawę

Urząd Statystyczny w Warszawie

27
list

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie małopolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
list

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w październiku 2018 r. - Infografika

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w październiku 2018 r

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w październiku 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w październiku 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
list

Biuletyn statystyczny województwa śląskiego III kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego w październiku 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
list

Biuletyn statystyczny miasta Krakowa - III kwartał 2018

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
list

Biuletyn statystyczny województwa małopolskiego - III kwartał 2018

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego październik 2018 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

29
list

Biuletyn statystyczny województwa lubelskiego III kawartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

29
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (październik 2018 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w październiku 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
list

Biuletyn Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego - III kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
list

Statystyka Opola 2018

Urząd Statystyczny w Opolu

29
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - październik 2018

Urząd Statystyczny w Opolu

29
list

Biuletyn statystyczny województwa opolskiego – III kwartał 2018

Urząd Statystyczny w Opolu

29
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego – październik 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
list

Biuletyn Statystyczny Województwa Wielkopolskiego (III kwartał 2018 r.)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego październik 2018 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

29
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Październik 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
list

Statystyka Warszawy. Październik 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
list

Rynek pracy w październiku 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w październiku 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
list

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego - październik 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
list

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w październiku 2018 r. – Informacja prasowa

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
list

Rynek pracy w województwie lubuskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
list

Biuletyn statystyczny województwa dolnośląskiego III kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w październiku 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
list

Sytuacja społeczno-gospodarcza Wrocławia za I-III kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
list

Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
list

Biuletyn statystyczny województwa podlaskiego III kwartał 2018

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
list

Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
list

Edukacja w województwie pomorskim w roku szkolnym 2017/2018

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
list

Rynek pracy w województwie pomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
list

Rynek pracy w województwie pomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
list

Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego - III kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
list

Transport w województwie pomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
list

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w listopadzie 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
list

Koniunktura gospodarcza w województwie małopolskim w listopadzie 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
list

Rynek pracy w województwie małopolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
list

Ochrona zdrowia w województwie lubelskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

30
list

Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie lubelskim w latach 2013-2017

Urząd Statystyczny w Lublinie

30
list

Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi I-III kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
list

Biuletyn Statystyczny Województwa Łódzkiego III kwartał 2018

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
list

Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
list

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w listopadzie 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
list

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - listopad 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
list

Ochrona zdrowia w województwie opolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
list

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w listopadzie 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
list

Biuletyn Statystyczny Województwa Podkarpackiego III kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

30
list

Biuletyn statystyczny województwa zachodniopomorskiego - III kwartał 2018

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
list

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Listopad 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
list

Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego. III kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
list

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w listopadzie 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
list

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego III kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
list

Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
list

Gospodarka mieszkaniowa w województwie dolnośląskim w latach 2015-2017

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
list

Gospodarka mieszkaniowa w województwie dolnośląskim w latach 2015-2017

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
list

Rynek pracy w województwie dolnośląskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

9
list

Informacja statystyczna o energii elektrycznej

Ministerstwo Energii

15
list

Wskaźniki inflacji bazowej

Narodowy Bank Polski

20
list

Stan zakaźnych chorób zwierzęcych - październik 2018 r.

Główny Inspektorat Weterynarii

27
list

Biuletyn ciepłownictwa- III kwartał 2018 r.

Ministerstwo Energii. Agencja Rynku Energii S.A.

28
list

Bezrobocie rejestrowane w Polsce - raport

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

30
list

Sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym oraz ceny i kierunki zbytu węgla kamiennego za III kwartał 2018 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

30
list

Sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla oraz produkcji węgla kamiennego do celów energetycznych przez samodzielne zakłady wzbogacania i uśredniania węgla w Polsce

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

30
list

Podstawowe informacje o rynku oraz sektorze węgla brunatnego w Polsce III kwartał

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

30
list

Import i przywóz (nabycie wewnątrzunijne) na obszar Polski

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

30
list

Wyniki techniczno-ekonomiczne działalności oraz inwestycje w górnictwie węgla kamiennego w Polsce

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

30
list

Zatrudnienie, wydajność, płace i przepracowany czas pracy w górnictwie węgla kamiennego w Polsce

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

30
list

Stan uszkodzenia lasów w Polsce w roku 2017 na podstawie badań monitoringowych

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – Departament Monitoringu

30
list

Informacja statystyczna o rynku paliw ciekłych

Ministerstwo Energii

30
list

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

30
list

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2018 r.; w 2018 r.

Ministerstwo Sportu i Turystyki

30
list

Charakterystyka przyjazdów turystów zagranicznych i odwiedzających jednodniowych do Polski w I półroczu 2018 roku; w 2018 r.

Ministerstwo Sportu i Turystyki

30
list

Ceny nieruchomości mieszkaniowych

Narodowy Bank Polski

30
list

Raport NBP o inflacji

Narodowy Bank Polski

Do góry

Newsletter