Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

1
pazdz

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za wrzesień 2018 roku

1
pazdz

Koniunktura w gospodarstwach rolnych w pierwszym półroczu 2018 roku

1
pazdz

Notatka informacyjna w sprawie szacunku produktu krajowego brutto

3
pazdz

Skorygowany szacunek produktu krajowego brutto za 2017 rok

3
pazdz

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2017 roku

4
pazdz

Żegluga śródlądowa w Polsce w latach 2014-2017

4
pazdz

Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2018 r. z podziałem na województwa

5
pazdz

Baza noclegowa według stanu w dniu 31 lipca 2018 r. i jej wykorzystanie w I półroczu 2018 roku

10
pazdz

Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-VI 2018

11
pazdz

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-sierpień 2018 roku

12
pazdz

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2017 roku - Aneks

15
pazdz

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2018 roku

15
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2018 roku

15
pazdz

Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2017/2018

15
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I-III kwartału 2018 r. w stosunku do analogicznego okresu 2017 r.

15
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2018 r. w stosunku do września 2012 r.

15
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2018 r. w stosunku do II kwartału 2018 r.

15
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2018 r. w stosunku do II kwartału 2018 r.

15
pazdz

Produkcja budowlano-montażowa w 2017 roku

16
pazdz

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2018 roku

16
pazdz

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-wrzesień 2018 roku

16
pazdz

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2017 roku

16
pazdz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2018 roku

16
pazdz

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2018 roku

16
pazdz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w trzecim kwartale 2018 roku

16
pazdz

Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w III kwartale 2018 roku

17
pazdz

Koniunktura konsumencka. Październik 2018 roku

17
pazdz

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej we wrześniu 2018 roku

17
pazdz

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2018 roku

17
pazdz

Postrzeganie ubóstwa i nierówności dochodowych w Polsce. Wyniki badania spójności społecznej 2018

18
pazdz

Komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019

19
pazdz

Dynamika sprzedaży detalicznej we wrześniu 2018 r.

19
pazdz

Ceny produktów rolnych we wrześniu 2018 roku

19
pazdz

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2018 roku

19
pazdz

Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku

22
pazdz

Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 roku

22
pazdz

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2018 roku

22
pazdz

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w październiku 2018 roku

23
pazdz

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 1-3 kwartale 2018 r.

23
pazdz

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych we wrześniu 2018 roku

23
pazdz

Biuletyn Statystyczny Nr 9/2018

23
pazdz

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Sierpień 2018 r.

24
pazdz

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2018 - październik 2018

24
pazdz

Praca nierejestrowana

26
pazdz

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2017 roku

26
pazdz

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2017 roku

29
pazdz

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2015-2017

30
pazdz

Narodowy Rachunek Zdrowia za 2016 rok

30
pazdz

Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym - stan w dniu 30 VI 2018 r.

30
pazdz

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2017 roku

31
pazdz

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za październik 2018 roku

31
pazdz

Aktywność ekonomiczna ludności Polski II kwartał 2018 roku

31
pazdz

Wypadki przy pracy w 2017 roku

31
pazdz

Rynek wewnętrzny w 2017 r.

31
pazdz

Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2018

31
pazdz

Gospodarka mieszkaniowa w latach 2013-2017

31
pazdz

Turystyczne obiekty noclegowe na obszarach nadmorskich w sezonie wakacyjnym 2018

31
pazdz

Obwieszczenie w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2014-2016 na poziomie województw (NTS2) i podregionów (NTS3)

Publikacje urzędów statystycznych

5
pazdz

Wybrane dane o powiatach województwa małopolskiego w sierpniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

5
pazdz

Miasta w województwie opolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

8
pazdz

Województwo opolskie w liczbach w latach 2016-2017

Urząd Statystyczny w Opolu

9
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie łódzkim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

12
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie małopolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

12
pazdz

14 października. Dzień Edukacji Narodowej

Urząd Statystyczny w Warszawie

16
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie śląskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

16
pazdz

17 października. Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

Urząd Statystyczny w Warszawie

19
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie wielkopolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

23
pazdz

Powiaty w województwie śląskim w latach 2013-2017

Urząd Statystyczny w Katowicach

23
pazdz

Warunki życia ludności w województwie opolskim w latach 2016-2017

Urząd Statystyczny w Opolu

25
pazdz

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim we wrześniu 2018 r. - Infografika

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

26
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w wrześniu 2018 r

Urząd Statystyczny w Białymstoku

26
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego we wrześniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

26
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego we wrześniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

26
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego we wrześniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

26
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego wrzesień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

26
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (wrzesień 2018 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

26
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego we wrześniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

26
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - wrzesień 2018

Urząd Statystyczny w Opolu

26
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego – wrzesień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

26
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego wrzesień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

26
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Wrzesień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

26
pazdz

Statystyka Warszawy. Wrzesień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

26
pazdz

Rynek pracy we wrześniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

26
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego we wrześniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

26
pazdz

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego - wrzesień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

26
pazdz

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim we wrześniu 2018 r. – Informacja prasowa

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

26
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego we wrześniu 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie łódzkim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w październiku 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
pazdz

Działalność organizacji non-profit w województwie małopolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie małopolskim w październiku 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
pazdz

Transport w województwie łódzkim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w październiku 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - październik 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w październiku 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie zachodniopomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Październik 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
pazdz

Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra w III kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w październiku 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie podlaskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
pazdz

Budżety jednostek samorządu teryto-rialnego w województwie pomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie pomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
pazdz

Stan i ochrona środowiska w województwie pomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
pazdz

Stan i ruch naturalny ludności w województwie lubelskim I półrocze 2018 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

31
pazdz

Edukacja w województwie lubelskim w roku szkolnym 2017/2018

Urząd Statystyczny w Lublinie

31
pazdz

Wybrane zagadnienia z gospodarki komunalnej dla podregionu chełmsko-zamojskiego w latach 2016-2017

Urząd Statystyczny w Lublinie

31
pazdz

Budownictwo i gospodarka mieszkaniowa w województwie łódzkim w latach 2012 -2017

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
pazdz

Obwód kaliningradzki i województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2018

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
pazdz

Zasoby mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
pazdz

Rolnictwo województwa mazowieckiego na tle kraju i pozostałych województw w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
pazdz

Budownictwo mieszkaniowe w województwie mazowieckim I-III kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
pazdz

Edukacja w województwie lubuskim w roku szkolnym 2017/2018

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie dolnośląskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
pazdz

Ceny w Euroregionie Nysa w 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

10
pazdz

Informacja statystyczna o energii elektrycznej

Agencja Rynku Energii S.A.

16
pazdz

Wskaźniki inflacji bazowej

Narodowy Bank Polski

19
pazdz

Stan zakaźnych chorób zwierzęcych - wrzesień 2018 r.

Główny Inspektorat Weterynarii

19
pazdz

Roczne rachunki finansowe według sektorów instytucjonalnych - tablice wynikowe

Narodowy Bank Polski

19
pazdz

Kwartalne rachunki finansowe według sektorów instytucjonalnych

Narodowy Bank Polski

25
pazdz

Bezrobocie rejestrowane w Polsce - raport

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

26
pazdz

Gruźlica i choroby układu oddechowego w Polsce w 2017 roku

Ministerstwo Zdrowia

29
pazdz

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

31
pazdz

Informacja statystyczna o rynku paliw ciekłych

Ministerstwo Energii

31
pazdz

Bilans zasobów eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych w Polsce

Państwowy Instytut Geologiczny

Do góry

Newsletter