Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

3
wrz

Kultura w 2017 roku

4
wrz

Wypadki przy pracy w pierwszym półroczu 2018 roku

6
wrz

Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2017 roku

7
wrz

Wyniki finansowe banków w pierwszym półroczu 2018 roku

7
wrz

Budownictwo niemieszkaniowe w drugim kwartale 2018 roku

10
wrz

Popyt na pracę w pierwszym półroczu 2018 roku

10
wrz

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 2/2018

10
wrz

Budownictwo mieszkaniowe I-II kwartał 2018 roku

12
wrz

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-lipiec 2018 roku

12
wrz

Nakłady i wyniki przemysłu w II kwartale 2018 roku

13
wrz

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2018 roku

13
wrz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2018 roku

14
wrz

Gospodarka mieszkaniowa w 2017 roku

14
wrz

Pogłowie bydła według stanu w czerwcu 2018 roku

14
wrz

Odpady komunalne i utrzymanie czystości i porządku w gminach w 2017 roku

14
wrz

Pogłowie świń według stanu w czerwcu 2018 roku

17
wrz

Usługi biznesowe w 2016 roku

18
wrz

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2018 roku

18
wrz

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-sierpień 2018 roku

18
wrz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2018 roku

18
wrz

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2018 roku

19
wrz

Koniunktura konsumencka. Wrzesień 2018 roku

19
wrz

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w sierpniu 2018 roku

19
wrz

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2018 roku

20
wrz

Poczta i telekomunikacja - wyniki działalności w 2017 r.

20
wrz

Ceny produktów rolnych w sierpniu 2018 roku

21
wrz

Dynamika sprzedaży detalicznej w sierpniu 2018 r.

21
wrz

Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 roku

21
wrz

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach we wrześniu 2018 roku

21
wrz

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Lipiec 2018 r.

21
wrz

Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I-VI 2018 roku

24
wrz

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2018 - wrzesień 2018

24
wrz

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w II kwartale 2018 roku

25
wrz

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w sierpniu 2018 r.

25
wrz

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w sierpniu 2018 roku

25
wrz

Biuletyn Statystyczny Nr 8/2018

25
wrz

Transport - wyniki działalności w 2017 r.

26
wrz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 30 czerwca 2018 roku

28
wrz

Poland Quarterly Statistics No. 2/2018

28
wrz

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym półroczu 2018 r.

28
wrz

Sektor non-profit w 2016 roku

28
wrz

Kobiety i mężczyźni na rynku pracy 2018

28
wrz

Bezrobocie rejestrowane. I-II kwartał 2018 roku

28
wrz

Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2018 roku

28
wrz

Produkt krajowy brutto i jego elementy w ujęciu regionalnym w 2016 roku

28
wrz

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w pierwszym półroczu 2018 roku

28
wrz

Budżety gospodarstw domowych w 2017 r.

28
wrz

Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2017 roku

28
wrz

Gospodarka energetyczna i gazownictwo w 2017 roku

28
wrz

Transport intermodalny w Polsce w 2017 roku

28
wrz

Przemysły kultury i kreatywne w latach 2014-2016

28
wrz

Warunki mieszkaniowe w Polsce w 2017 roku

28
wrz

Obwieszczenie w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2016 rok

28
wrz

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce w 2017 r. na tle procesów w gospodarce światowej

28
wrz

Badanie budżetów gospodarstw domowych 2017

Publikacje urzędów statystycznych

3
wrz

Województwo pomorskie w liczbach 2018

Urząd Statystyczny w Gdańsku

3
wrz

Przegląd Statystyczny Warszawy. II kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

5
wrz

Wybrane dane o powiatach województwa małopolskiego w lipcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

6
wrz

Biuletyn Statystyczny – Poznań (II kwartał 2018)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

14
wrz

Województwo Małopolskie w liczbach 2018

Urząd Statystyczny w Krakowie

17
wrz

Ludność w Gdańsku, Sankt Petersburgu i Kaliningradzie

Urząd Statystyczny w Gdańsku

17
wrz

Ochrona środowiska w województwie opolskim w latach 2015-2017

Urząd Statystyczny w Opolu

17
wrz

Województwo lubuskie w liczbach 2018

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

19
wrz

Gospodarka oparta na wiedzy w województwie zachodniopomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

20
wrz

Warunki pracy w województwie śląskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

20
wrz

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie zachodniopomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

21
wrz

Budżety gospodarstw domowych w województwie opolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

21
wrz

Działalność instytucji kultury w województwie wielkopolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

25
wrz

Statystyczny obraz Górnośląsko-Zagłebiowskiej Metropolii w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

25
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

25
wrz

Światowy Dzień Turystyki - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

26
wrz

Biuletyn Statystyczny Szczecina II kwartał 2018

Urząd Statystyczny w Szczecinie

26
wrz

Budżety gospodarstw domowych w województwie mazowieckim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

27
wrz

Lecznictwo uzdrowiskowe w województwie małopolskim w latach 2013-2017

Urząd Statystyczny w Krakowie

27
wrz

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w sierpniu 2018 r. - Infografika

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
wrz

Edukacja i wychowanie w województwie podlaskim w roku szkolnym 2017/2018

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
wrz

Koniunktura gospodarcza w wrześniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w II kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
wrz

Województwo podlaskie w liczbach 2018

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w sierpniu 2018 r

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w sierpniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w II kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
wrz

Produkt krajowy brutto i jego elementy w ujęciu regionalnym w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w sierpniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim we wrześniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
wrz

Aktywność Ekonomiczna Ludności w województwie małopolskim w II kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
wrz

Informator Statystyczny Miasto Tarnów 2018

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego w sierpniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie małopolskim we wrześniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
wrz

Informator Statystyczny Miasto Nowy Sącz 2018

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
wrz

Ochrona środowiska w województwie lubelskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubelskim II kw 2018 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

28
wrz

Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie lubelskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

28
wrz

Produkcja budowlano-montażowa w województwie lubelskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

28
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubelskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (II kwartał 2018 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (sierpień 2018 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
wrz

Województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2018

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim we wrześniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w II kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w sierpniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim - II kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

28
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - wrzesień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - sierpień 2018

Urząd Statystyczny w Opolu

28
wrz

Obrót nieruchomości w województwie opolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego – sierpień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w II kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim we wrześniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podkarpackim w II kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego sierpień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w II kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w II kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie mazowieckim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
wrz

Turystyka w II kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Wrzesień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Sierpień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
wrz

Statystyka Warszawy. Sierpień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
wrz

Rynek pracy w sierpniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w sierpiniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
wrz

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego - sierpień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - II kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
wrz

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w sierpień 2018 r. – Informacja prasowa

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim we wrześniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
wrz

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie lubuskim - stan w czerwcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
wrz

Budżety gospodarstw domowych w województwie lubuskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
wrz

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie dolnośląskim w 2018 r. Bydło i owce według stanu w czerwcu, trzoda chlewna – stan w czerwcu 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie dolnośląskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w II kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

10
wrz

Informacja statystyczna o energii elektrycznej

Agencja Rynku Energii S.A.

14
wrz

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

14
wrz

Wskaźniki inflacji bazowej

Narodowy Bank Polski

17
wrz

Sytuacja w elektroenergetyce

Ministerstwo Energii

17
wrz

Sytuacja w elektroenergetyce

Ministerstwo Energii

20
wrz

Stan zakaźnych chorób zwierzęcych - sierpień 2018 r.

Główny Inspektorat Weterynarii

27
wrz

Bezrobocie rejestrowane w Polsce - raport

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

28
wrz

Informacja o odmetanowaniu i zagospodarowaniu metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

28
wrz

Informacja statystyczna o rynku paliw ciekłych

Ministerstwo Energii

28
wrz

Informacja statystyczna o rynku paliw ciekłych

Ministerstwo Energii

28
wrz

Sytuacja energetyczna w Polsce. Krajowy bilans energii

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

28
wrz

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

28
wrz

Sprawozdanie o placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament P

28
wrz

Sprawozdanie roczne i półroczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament P

28
wrz

Raport roczny na temat nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych

Narodowy Bank Polski

28
wrz

Raport kwartalny dotyczący sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych

Narodowy Bank Polski

28
wrz

Bilans płatniczy roczny

Narodowy Bank Polski

28
wrz

Bilans płatniczy kwartalny

Narodowy Bank Polski

28
wrz

Informacja o świadczeniach pieniężnych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o niektórych świadczeniach z zabezpiecenia społecznego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Statystyki i Prognoz

Do góry

Newsletter