Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

9
sier

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2018 roku

10
sier

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2017 roku

14
sier

Szybki szacunek produktu krajowego brutto za drugi kwartał 2018 roku

14
sier

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2018 roku

14
sier

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2018 roku

14
sier

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-czerwiec 2018 roku

14
sier

Regiony Polski 2018

14
sier

Transport - wyniki działalności w 2017 r.

14
sier

Sytuacja demograficzna Polski do 2017 roku

17
sier

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2018 roku

17
sier

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2018 roku

17
sier

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2018 roku

20
sier

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w lipcu 2018 roku

20
sier

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-lipiec 2018 roku

20
sier

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2018 roku

20
sier

Komunikat w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2018 roku

20
sier

Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2018 roku

21
sier

Ceny produktów rolnych w lipcu 2018 roku

22
sier

Dynamika sprzedaży detalicznej w lipcu 2018 r.

22
sier

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Czerwiec 2018 r.

22
sier

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń-czerwiec 2018 roku

23
sier

Koniunktura konsumencka. Sierpień 2018 roku

23
sier

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w sierpniu 2018 roku

24
sier

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w lipcu 2018 r.

24
sier

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w lipcu 2018 roku

24
sier

Biuletyn Statystyczny Nr 7/2018

24
sier

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, półrocze 2018 roku

24
sier

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw drugi kwartał 2018 roku

24
sier

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2018 - sierpień 2018

24
sier

Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna informacja o rynku pracy w drugim kwartale 2018 r.

27
sier

Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2018 roku

30
sier

Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za dwa kwartały 2018 roku

31
sier

Produkt krajowy brutto w drugim kwartale 2018 roku

31
sier

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za sierpień 2018 roku

31
sier

Dostawy na rynek krajowy oraz spożycie niektórych artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca w 2017 roku

31
sier

Produkcja budowlano-montażowa w 2017 roku

Publikacje urzędów statystycznych

3
sier

Wybrane dane o powiatach województwa małopolskiego w czerwcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

10
sier

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie opolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

14
sier

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie mazowieckim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

16
sier

Ochrona zdrowia w województwie mazowieckim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

17
sier

Warunki pracy w województwie dolnośląskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

22
sier

Osoby niepełnosprawne w województwie śląskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
sier

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego - lipiec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
sier

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w lipcu 2018 r. - Infografika

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w lipcu 2018 r

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w lipcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w lipcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
sier

Biuletyn statystyczny województwa śląskiego II kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego w lipcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
sier

Biuletyn statystyczny miasta Krakowa - II kwartał 2018

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
sier

Biuletyn statystyczny województwa małopolskiego - II kwartał 2018

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
sier

Biuletyn statystyczny województwa lubelskiego II kawartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (lipiec 2018 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w lipcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
sier

Biuletyn Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego - II kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - lipiec 2018

Urząd Statystyczny w Opolu

29
sier

Biuletyn statystyczny województwa opolskiego – II kwartał 2018

Urząd Statystyczny w Opolu

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego – lipiec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego lipiec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Lipiec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
sier

Statystyka Warszawy. Lipiec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
sier

Rynek pracy w lipcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w lipcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
sier

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w lipcu 2018 r. – Informacja prasowa

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
sier

Biuletyn statystyczny województwa dolnośląskiego II kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w lipcu 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
sier

Sytuacja społeczno-gospodarcza Wrocławia za I-II kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
sier

Infografika o mieście Wrocławiu

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
sier

Szkoły wyższe w województwie małopolskim w roku akademickim 2017/2018

Urząd Statystyczny w Krakowie

31
sier

Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
sier

Biuletyn Statystyczny Województwa Podlaskiego II kwartał 2018

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
sier

Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
sier

Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego - II kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
sier

Bezrobocie rejestrowane w województwie pomorskim w I półroczu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
sier

Pracujący w województwie pomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w sierpniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

31
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie małopolskim w sierpniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

31
sier

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze Regon w województwie lubelskim I półrocze 2018 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

31
sier

Bezrobocie rejestrowane w województwie lubelskim I półrocze 2018 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

31
sier

Rynek nieruchomości w województwie lubelskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

31
sier

Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi I-II kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
sier

Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
sier

Biuletyn Statystyczny Województwa Łódzkiego II kwartał 2018

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
sier

Leśnictwo w województwie warmińsko-mazurskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w sierpniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - sierpień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

31
sier

Edukacja w województwie opolskim w roku szkolnym 2017/2018

Urząd Statystyczny w Opolu

31
sier

Działalność instytucji kultury w województwie opolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

31
sier

Biuletyn Statystyczny Województwa Podkarpackiego II kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

31
sier

Biuletyn statystyczny województwa zachodniopomorskiego - II kwartał 2018

Urząd Statystyczny w Szczecinie

31
sier

Witaj szkoło! Wyprawka ucznia - ceny w woj. mazowieckim i Warszawie

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Sierpień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
sier

Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego. II kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w sierpniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
sier

Warunki pracy w województwie lubuskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
sier

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego II kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
sier

Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

1
sier

Działalność Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz ocena stanu i bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce w 2017 roku

Państwowa Agencja Atomistyki

9
sier

Informacja statystyczna o energii elektrycznej

Agencja Rynku Energii S.A.

16
sier

Wskaźniki inflacji bazowej

Narodowy Bank Polski

20
sier

Stan zakaźnych chorób zwierzęcych - lipiec 2018 r.

Główny Inspektorat Weterynarii

24
sier

Biuletyn ciepłownictwa - II kwartał 2018 r.

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

28
sier

Bezrobocie rejestrowane w Polsce - raport

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

30
sier

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

31
sier

Sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym oraz ceny i kierunki zbytu węgla kamiennego za II kwartał 2018 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

31
sier

Sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla oraz produkcji węgla kamiennego do celów energetycznych przez samodzielne zakłady wzbogacania i uśredniania węgla w Polsce

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

31
sier

Podstawowe informacje o rynku oraz sektorze węgla brunatnego w Polsce II kwartał

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

31
sier

Import i przywóz (nabycie wewnątrzunijne) na obszar Polski

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

31
sier

Wyniki techniczno-ekonomiczne działalności oraz inwestycje w górnictwie węgla kamiennego w Polsce

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

31
sier

Zatrudnienie, wydajność, płace i przepracowany czas pracy w górnictwie węgla kamiennego w Polsce

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

31
sier

Środowiskowe skutki działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

31
sier

Informacja statystyczna o rynku paliw ciekłych

Ministerstwo Energii

31
sier

Ceny nieruchomości mieszkaniowych

Narodowy Bank Polski

Do góry

Newsletter