Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

1
marz

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw w czwartym kwartale 2018 roku

6
marz

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (folder dla rodzin biorących udział w badaniu aktywności ekonomicznej ludności) - III kwartał 2018 r.

7
marz

Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w latach 2013-2017

8
marz

Popyt na pracę w IV kwartale 2018 roku

12
marz

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w styczniu 2019 roku

14
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2018 rok

15
marz

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2019 roku

15
marz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2019 r.

15
marz

Budownictwo w IV kw. 2018 roku

15
marz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2019 roku

19
marz

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2019 roku

19
marz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2019 roku

19
marz

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2019 roku

20
marz

Koniunktura konsumencka - marzec 2019 roku

20
marz

Ceny produktów rolnych w lutym 2019 roku

20
marz

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w lutym 2019 roku

20
marz

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w lutym 2019 roku

20
marz

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w lutym 2019 roku

20
marz

Informacja o zmianach w podziale terytorialnym kraju za okres od 02.01.2018 r. do 01.01.2019 r.

21
marz

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-luty 2019 roku

21
marz

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w lutym 2019 roku

21
marz

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń-grudzień 2018 roku

21
marz

Dynamika sprzedaży detalicznej w lutym 2019 roku

22
marz

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w marcu 2019 roku

22
marz

Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I-XII 2018 roku

22
marz

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (styczeń 2019 r.)

25
marz

Komunikat w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn

25
marz

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w lutym 2019 r.

25
marz

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w lutym 2019 roku

25
marz

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2019 (marzec 2019)

25
marz

Biuletyn Statystyczny Nr 2/2019

26
marz

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w IV kwartale 2018 roku

27
marz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2018 roku

28
marz

Wypadki przy pracy w 2018 roku

28
marz

Wiadomości Statystyczne nr 3/2019 (694)

29
marz

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2019 roku

29
marz

Uniwersytety Trzeciego Wieku - wyniki wstępne

29
marz

Koniunktura w gospodarstwach rolnych w drugim półroczu 2018 roku

29
marz

Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne w 2017 roku

29
marz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2018 roku

29
marz

Nauka i technika w 2017 roku

29
marz

Poland Quarterly Statistics No. 4/2018

29
marz

Bezrobocie rejestrowane. I-IV kwartał 2018 roku

29
marz

Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług w 2015 roku

29
marz

Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów w 2018 roku

Publikacje urzędów statystycznych

1
marz

Biuletyn statystyczny województwa podlaskiego IV kwartał 2018

Urząd Statystyczny w Białymstoku

1
marz

Biuletyn statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego IV kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

1
marz

Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego - IV kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

1
marz

Biuletyn statystyczny województwa śląskiego IV kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

1
marz

Biuletyn statystyczny miasta Krakowa - IV kwartał 2018

Urząd Statystyczny w Krakowie

1
marz

Biuletyn Statystyczny Województwa Łódzkiego IV kwartał 2018

Urząd Statystyczny w Łodzi

1
marz

Biuletyn Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego - IV kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

1
marz

Biuletyn statystyczny województwa opolskiego – IV kwartał 2018

Urząd Statystyczny w Opolu

1
marz

Biuletyn Statystyczny Województwa Wielkopolskiego - IV kwartał 2018

Urząd Statystyczny w Poznaniu

1
marz

Biuletyn statystyczny województwa zachodniopomorskiego - IV kwartał 2018

Urząd Statystyczny w Szczecinie

1
marz

Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego. IV kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

1
marz

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego IV kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

1
marz

Biuletyn statystyczny województwa dolnośląskiego IV kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

1
marz

Sytuacja społeczno-gospodarcza Wrocławia za IV kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

7
marz

Wybrane dane o powiatach województwa małopolskiego - styczeń 2019 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

7
marz

Przegląd Statystyczny Warszawy. IV kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

7
marz

Międzynarodowy Dzień Kobiet / Dzień Mężczyzn - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

8
marz

Poznań - Biuletyn Statystyczny - IV kwartał 2018

Urząd Statystyczny w Poznaniu

15
marz

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej w miastach na prawach powiatu: Gorzów Wlkp. i Zielona Góra w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

20
marz

Międzynarodowy Dzień Lasów - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

22
marz

Bezrobocie rejestrowane w województwie opolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

22
marz

Biuletyn Statystyczny Szczecina IV kwartał 2018

Urząd Statystyczny w Szczecinie

27
marz

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w lutym 2019 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w lutym 2019 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
marz

Wypadki przy pracy w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w lutym 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w lutym 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego w lutym 2019 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
marz

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa małopolskiego - luty 2019

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (luty 2019 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w lutym 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - luty 2019

Urząd Statystyczny w Opolu

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - luty 2019

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
marz

Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Luty 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
marz

Statystyka Warszawy. Luty 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w lutym 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
marz

Informacja prasowa - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w lutym 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
marz

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego - luty 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w lutym 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w IV kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
marz

Koniunktura gospodarcza w marcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie podlaskim, 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w IV kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
marz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – marzec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
marz

Bezrobocie rejestrowane w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
marz

Koniunktura gospodarcza w marcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze Regon w województwie pomorskim, 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
marz

Uniwersytety Trzeciego Wieku (wyniki wstępne)

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w IV kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w IV kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w marcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
marz

Aktywność Ekonomiczna Ludności w województwie małopolskim w IV kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
marz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie małopolskim – marzec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie małopolskim, 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (IV kwartał 2018 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
marz

Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi I-IV kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
marz

Koniunktura gospodarcza w marcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
marz

Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie łódzkim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w IV kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie warmińsko-mazurskim, 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w marcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - marzec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

29
marz

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w województwie opolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

29
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie opolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

29
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim - IV kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

29
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w marcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w IV kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
marz

Zwierzęta gospodarskie w województwie wielkopolskim w końcu grudnia 2018

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
marz

Bezrobocie rejestrowane w województwie wielkopolskim w 2018

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w IV kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w IV kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Marzec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w marcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
marz

Informacja prasowa - publikacja "Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w woj. lubuskim w 2018 r."

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
marz

Informacja prasowa - publikacja "Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim w IV kwartale 2018 r."

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - IV kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w Rejestrze REGON w województwie lubuskim, 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
marz

Koniunktura gospodarcza w marcu 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w IV kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
marz

Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie dolnośląskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

15
marz

Sytuacja w elektroenergetyce

Ministerstwo Energii

29
marz

Podstawowe informacje o rynku oraz sektorze węgla brunatnego w Polsce w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku roku

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

29
marz

Import i przywóz (nabycie wewnątrzunijne) na obszar Polski w okresie sprawozdawczym

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

29
marz

Sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla oraz produkcji węgla kamiennego do celów energetycznych przez samodzielne zakłady wzbogacania i uśredniania węgla w Polsce w układzie miesięcznym

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

29
marz

Sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym oraz ceny i kierunki zbytu węgla kamiennego w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku roku

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

29
marz

Wyniki techniczno-ekonomiczne działalności oraz inwestycje w górnictwie węgla kamiennego w Polsce

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

29
marz

Zatrudnienie, wydajność, płace i przepracowany czas pracy w górnictwie węgla kamiennego w Polsce

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

29
marz

Środowiskowe skutki działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

29
marz

Informacja o odmetanowaniu i zagospodarowaniu metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

29
marz

Rynek pracy w Polsce w 2019

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

29
marz

Wskaźniki inflacji bazowej 2019

Narodowy bank Polski

29
marz

Raport o inflacji

Narodowy Bank Polski

Do góry

Newsletter