Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

11
lut

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-grudzień 2018 roku

11
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2018 roku

11
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2018 roku

11
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2018 roku

11
lut

Komunikat w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2018 roku w stosunku do 2017 roku

11
lut

Komunikat w sprawie kwoty bazowej w 2018 roku

14
lut

Szybki szacunek produktu krajowego brutto za czwarty kwartał 2018 roku

15
lut

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2019 roku

15
lut

Pogłowie bydła według stanu w grudniu 2018 roku

15
lut

Pogłowie świń według stanu w grudniu 2018 roku

15
lut

Turystyka w Unii Europejskiej - dane za 2017 rok

15
lut

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2019 roku

15
lut

Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2017 r.

15
lut

Ceny w gospodarce narodowej w latach 2013-2017

19
lut

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2019 roku

19
lut

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2019 roku

19
lut

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2019 roku

19
lut

Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2018 r. w stosunku do III kwartału 2018 r.

19
lut

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe w 2018 r. i w II półroczu 2018 r.

20
lut

Koniunktura konsumencka - luty 2019 roku

20
lut

Ceny produktów rolnych w styczniu 2019 roku

20
lut

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2019 roku

20
lut

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2019 roku

20
lut

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2019 roku

20
lut

Komunikat w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2018 r.

21
lut

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2019 roku

21
lut

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2019 roku

21
lut

Dynamika sprzedaży detalicznej w styczniu 2019 roku

22
lut

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w lutym 2019 roku

22
lut

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (grudzień 2018 r.)

25
lut

Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna informacja o rynku pracy w czwartym kwartale 2018 r.

25
lut

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w styczniu 2019 r.

25
lut

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w styczniu 2019 roku

25
lut

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2019 (luty 2019)

25
lut

Biuletyn Statystyczny Nr 1/2019

26
lut

Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2018 r.

28
lut

Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w czwartym kwartale 2018 roku

28
lut

Organizacje pożytku publicznego i 1% w 2017 roku

28
lut

Wiadomości Statystyczne nr 2/2019 (693)

28
lut

Rocznik Statystyczny Przemysłu 2018

28
lut

Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2018

28
lut

Gospodarka mieszkaniowa w latach 2013-2017

28
lut

Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2017 roku

28
lut

Praca nierejestrowana w Polsce w 2017 roku

Publikacje urzędów statystycznych

14
lut

Tytułowy Plan Wydawniczy Urzędu Statystycznego w Białymstoku 2019

Urząd Statystyczny w Białymstoku

15
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie warmińsko-mazurskim. Stan na koniec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

15
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie wielkopolskim. Stan na koniec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

15
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie mazowieckim. Stan na koniec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

15
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie dolnośląskim. Stan na koniec 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2019 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w styczniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
lut

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – luty 2019 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

28
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
lut

Bezrobocie rejestrowane w województwie pomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
lut

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie pomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w styczniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w styczniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w lutym 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w lutym 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w styczniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - luty 2019 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - styczeń 2019

Urząd Statystyczny w Opolu

28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w lutym 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
lut

Warunki życia ludności w województwie wielkopolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
lut

Województwo wielkopolskie w liczbach 2018 (wkładka promocyjna)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - styczeń 2019

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
lut

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie wielkopolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Luty 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Styczeń 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
lut

Statystyka Warszawy. Styczeń 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w styczniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w lutym 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lut

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego - styczeń 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lut

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie lubuskim - stan w grudniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lut

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie lubuskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w styczniu 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
lut

Euroregion Nysa 2018 – wybrane informacje statystyczne

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
lut

Tytułowy plan wydawniczy Urzędu Statystycznego we Wrocławiu 2019

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
lut

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie dolnośląskim. Stan w grudniu 2018

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

28
lut

Informacja kwartalna o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w 2019 r.

Narodowy Bank Polski

Do góry

Newsletter