Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Recenzowanie artykułów

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Procedura recenzowania artykułów

1. Do oceny naukowego artykułu redakcja powołuje co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.

2. Stosowany jest model recenzowania, w którym recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów (na formularzu dołączanym do karty recenzji), przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje:

  • osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński);
  • podległości zawodowej;
  • bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.

3. Recenzenci zachowują zasadę poufności na etapie sporządzania opinii.

4. Recenzja ma formę pisemną i jest sporządzana na formularzu karty recenzji artykułu, na którym recenzent jednoznacznie wnioskuje o dopuszczeniu artykułu do publikacji lub jego odrzuceniu.

5. W przypadku sprzecznych opinii dwóch recenzentów powoływany jest trzeci recenzent. Ostateczną decyzję o publikacji artykułu podejmuje Kolegium Redakcyjne „Wiadomości Statystycznych”.

6. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów są poufne.

Lista recenzentów oceniających artykuły w poprzednim roku jest publikowana w pierwszym numerze czasopisma.

Lista recenzentów oceniających artykuły w 2016 r. (link do załącznika)

Pliki do pobrania

Do góry

Newsletter