Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

O czasopiśmie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Indeks 381306

PL ISSN 0043-518X

  e-ISSN 2543-8476

Miesięcznik „Wiadomości Statystyczne” kierowany jest do Czytelników zainteresowanych rozwojem myśli statystycznej i praktyki statystycznej w systemie informacyjnym kraju, a zwłaszcza do środowiska naukowego statystyków i ekonomistów, nauczycieli, studentów, pracowników statystyki publicznej oraz instytucji społecznych.

„Wiadomości Statystyczne” — wydawane od 1956 r. — kontynuują tradycję czasopisma „Kwartalnik Statystyczny”, publikowanego w latach 20. i 30. ub. wieku.

Przed II wojną światową (X 1923—VIII 1939) oraz w latach powojennych (VIII 1945—XI 1951) GUS wydawał publikację również pod tytułem „Wiadomości Statystyczne”, publikacja ta miała jednak odmienny charakter, przedstawiała informacje liczbowe o stanie i rozwoju społeczno-gospodarczym kraju, nie należy zatem utożsamiać jej z obecnie wydawanym czasopismem.

Od 2007 r. „Wiadomości Statystyczne” znajdują się na liście polskich punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W komunikacie MNiSW z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach, miesięcznikowi „Wiadomości Statystyczne” przyznano 12 punktów.

Redakcja oświadcza:

  • wersja elektroniczna czasopisma jest jego wersją pierwotną;
  • dostęp do pełnej zawartości czasopisma jest otwarty;
  • datą publikacji numeru „Wiadomości Statystycznych” w otwartym dostępie w Internecie jest dzienna data jego zamieszczenia na stronie internetowej czasopisma;
  • wersja artykułów zamieszczonych w otwartym dostępie jest ich wersją ostateczną;
  • materiały zamieszczone w „Wiadomościach Statystycznych” są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić wyłącznie za zgodą Redakcji. Treści cytowane z „WS” powinny być opatrzone dokładną informacją o źródle ich pochodzenia.

Miesięcznik jest zamieszczony w bazach międzynarodowych czasopism naukowych Index Copernicus i CEISH (Central European Journal of Social Sciences and Humanities) oraz w BazEkon.

Do góry

Newsletter