Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Statistics in Transition

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Statistics in Transition (SiT) jest międzynarodowym czasopismem wspólnie wydawanym przez PTS i GUS, który finansuje wydawnictwo. Jego wydawanie zainicjowano w 1993 r. i do 2006 r. ukazywało się ono dwa razy do roku. Od tego czasu, pod nieco zmienionym tytułem Statistics in Transition new series, ukazywało się najpierw trzy razy w roku, a od 2014 roku ukazuje się cztery razy do roku, w kwartalnych odstępach. 

Czasopismo stanowi forum wymiany idei i doświadczeń między członkami międzynarodowego środowiska statystyków, dostawców informacji i ich użytkowników, wliczając w to grono badaczy, nauczycieli, politycznych decydentów oraz opinię publiczną. Początkowy profil czasopisma koncentrującego się na statystycznych aspektach przejścia od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowo zorientowanej stopniowo został rozszerzony, tak aby objąć problematykę rozwoju i modernizacji sytemu statystyki publicznej (oficjalnej), traktowanej w szerokim ujęciu.

Wszystkie potencjalne artykuły nadesłane do redakcji SiT są recenzowane przez niezależnych przedstawicieli środowiska naukowego oraz innych ekspertów. Publikacja ukazuje się tylko w języku angielskim.
Punktacja publikacji wg MNiSW - 15 punktów.

http://pts.stat.gov.pl/

 https://www.exeley.com/journal/statistics_in_transition >> Przejdź do Statistics in Transition new series

Statistics in Transition (SiT) is an international journal published jointly by the Polish Statistical Association (PTS) and the Central Statistical Office of Poland (CSO/GUS), which sponsors this publication. Launched in 1993, it was issued twice a year until 2006; since then it appears - under a slightly changed title, Statistics in Transition new series - three times a year; presently, four times a year.

The journal provides a forum for exchange of ideas and experience amongst members of international community of statisticians, data producers and users, including researchers, teachers, policy makers and the general public. Its initially dominating focus on statistical issues pertinent to transition from centrally planned to a market-oriented economy has gradually been extended to embracing statistical problems related to development and modernization of the system of public (official) statistics, in general.

All the submitted papers are double – blind peer-reviewed by high-level academicians and other experts (including policymakers and practitioners).

>> Go to Statistics in Transition new series

Do góry

Newsletter