Tablice

Wg podgrup cech
Dla jednostki podziału terytorialnego
Wybrane cechy w latach
Ranking jednostek terytorialnych
Wg typologii Eurostatu
Wg typologii OECD

Miejscowości statystyczne

Dane wg podgrup cech
Wszystkie dane dla miejscowości
Vademecum samorządowca

Wykresy

Porównanie jednostek terytorialnych
Cecha w latach

Moduły

Portret terytorium
Wskaźniki zrównoważonego rozwoju

Stan danych

 

Nowości
Stan zasilenia za ...
Data aktualizacji danych

Aktualności

Informacje
Nowe dane
Dane niekontynuowane
Nowe funkcjonalności aplikacji

Metadane

Szczegółowe informacje o metadanych występujących w BDL znajdziesz tutaj.

Archiwum

Hermin
LUDNOŚĆ 2010 - archiwum

Informacje

 

Uprzejmie informujemy, że za pomocą Ankiety można przekazać uwagi dotyczące zawartości oraz systemu udostępniania informacji z Banku Danych Lokalnych.
ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA!
http://www.stat.gov.pl/bdl/app/ankieta.indeks
Dane roczne:
Dane krótkookresowe (miesięczne,kwartalne):